Kontakt

InnoHouse s.r.o.

Južná trieda 82
040 01 Košice

IČO: 47 326 701
IČ DPH: SK2023839092

Obchodný register: Okresný súd Košice 1, vložka č.33030/V

tel.: 0944 648 500
e-mail: info@profi-vrtanie.sk