Cenník

Priemer otvoruCena za 1 cm vrtu
30 - 60 mm0,93 Eur
70 - 110 mm1,20 Eur
120 - 140 mm1,55 Eur
150 - 180 mm1,88 Eur
200 - 250 mm2,50 Eur
300 mm2,90 Eur
350 mm3,00 Eur
400 mm3,50 Eur
450 mm5,50 Eur
500 mm6,50 Eur

Všetky ceny sú uvedené bez DPH!
Dopravné náklady v rámci Košíc účtujeme vo výške 15 Eur, mimo Košíc účtujeme 0,44 Eur/km
Vŕtame diamantovým vŕtacím systémom Hilti so zachytávaním a recyrkuláciou chladiacej a výplachovej vody


Podmienky ponuky:

 • objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj elektrickej energie 230 V
 • objednávateľ v prípade vŕtania bez systému pre zachytávanie chladiacej vody zabezpečí zdroj chladiacej vody a miesto na vylievanie výplachovej vody
 • objednávateľ vytýči pred samotným príchodom požadované otvory a naznačí ich na miesto vŕtania nezmývateľnou farbou
 • v prípade nevytýčenia otvorov sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj
 • zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov
 • zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia resp. iných, ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania
 • pri použití technológie vŕtania bez systému zachytávania vody odsávacím systémom, nie je možné zabrániť navlhnutiu či postriekaniu vŕtaného materiálu a jeho okolia, a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli vzniknúť

Príplatky a zľavy:

 • minimálna faktúrovaná cena je 70 Eur plus dopravné náklady

Dodávateľ je oprávnený si účtovať príplatky k základnej cene:

 • 15% za zachytávanie chladiacej vody
 • 10% za šikmé vŕtanie
 • 20% za práce v zťažených podmienkach a práce vo výške
 • 50% za vŕtanie smerom nahor
 • 40% za prácu mimo pracovnej doby
 • 20% pre vrty, ktoré presahujú celkovú dĺžku 40 cm
 • 15 Eur/hodina za prestoj resp. pomocné práce

Dodávateľ je oprávnený poskytnúť zľavy:

 • pri väčšom množstve otvorov v rámci jednej objednávky je možné dohodnutie individuálnej ceny za dielo

Pokiaľ je potrebné pre transport technológie dodávateľa použitie žeriavu resp. iného zdvíhacieho zariadenia, tieto zabezpečuje a hradí objednávateľ.
V cene nie je zahrnutá likvidácia a odvoz vzniknutého odpadu po vŕtaní.