Kontakt

PRO SERVICES s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Svätoplukova 21
Košice 040 01

Prevádzka spoločnosti:

Južná trieda 82
Košice 040 01

IČO: 47 195 631
IČ DPH: SK202 379 17 59

Obchodný register: Okresný súd Košice 1, vložka č.32571/V

tel.: 0944 648 500
e-mail: info@profi-vrtanie.sk